Aktuality

Od 1. 4. 2023 prináša SPX na svojom Portáli možnosť obchodovať Záruky pôvodu z elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Záruky pôvodu sú obchodovateľným elektronickým certifikátom, ktorý je vydaný na objem výroby z obnoviteľného zdroja definovaný slovenskou a európskou legislatívou. Jeho následné uplatnenie na miesta koncovej spotreby dokazuje, že podiel spotrebovanej energie bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie. Obchodovanie so zárukami je odpojené od

Jarná konferencia SPX 2023
Grand hotel Bellevue****, Horný Smokovec
1. – 2. jún 2023 

V poradí 35. odborná energetická konferencia SPX Vám opäť prináša možnosti získať nové informácie, vymeniť si skúsenosti