Záruky pôvodu

Na obchodom portáli GOO (Záruky pôvodu) môžu účastníci SPX obchodovať Záruky pôvodu v rámci schémy AIB. Zmluvne je možné nastaviť prístup na portál s plnou funkcionalitou služieb alebo na „OTC“ portál určený iba pre registráciu bilaterálne uzatvoreného obchodu na konkrétnu protistranu.

Záruky pôvodu - zadanie požiadavky